Kurumsal

Çevre Politikamız

  • Kirlilik kaynaklarının azaltılması veya yok edilmesi.
  • Enerji ve doğal kaynak kullanımında tasarruf.
  • Mevzuat ve standart gerekliliklerinin yerine getirilmesi.
  • Tüm çalışanlarda çevre koruma bilincinin oluşturulması.